MEDIEINSTITUTET

Kurser jag läser under min utbildning: 

  • Mediestrategi och kampanplanering
  • Content marketing och ads
  • Strategisk marknadsföring
  • Presentation och Pitch 
  • Digital Analys
  • Webbteknik
  • SEO/SEM
  • Kompetensportfölj och entreprenörskap
  • LIA x2